English (US)

OBS 

SIGN IN

Bạn đang sử dụng

Vmix

Live Studio

50% OFF khi đăng ký "Khóa học livestream tương tác"

00
00
00
00
StreamMix là plugin dành cho các nền tảng livestream dùng để tải bình luận từ các live TikTok, Twitter, Facebook, Twitch, YouTube. Bạn cũng có thể live qua RTMP server hoặc chuyển tiếp luồng phát trực tiếp của mình đến bất kỳ kênh nào.

StreamMix có thể làm được gì cho livestream?

Hướng dẫn sử dụng các tính năng của StreamMix?

StreamMix
Hướng dẫn sử dụng RTMP Server
Xem video
StreamMix
Hướng dẫn tải bình luận bằng StreamMix
Xem video
StreamMix
Hướng dẫn dùng Browser Docks trên OBS trong StreamMix
Xem video
StreamMix
Hướng dẫn lọc bình luận bằng StreamMix
Xem video
StreamMix
Hướng dẫn quay số may mắn bằng StreamMix
Xem video
StreamMix
Hướng dẫn sử dụng tính năng Quà Tặng Ảo
Xem video
StreamMix
Hướng dẫn ghim bình luận bằng StreamMix
Xem video
StreamMix
Hướng dẫn tạo chuỗi bình luận trong livestream
Xem video
StreamMix
Hướng dẫn sử dụng tính năng Forward Stream
Xem video

Product

Community

Resource

Connect

Feature

Price

Affiliates

Agent

Ambassador

Blog

Guide

Facebook

YouTube

Company

Product

Community

Resource

Connect

About Us

Feature

Affiliates

Ambassador

Facebook

Contact Us

System's Status

Agent

Blog

YouTube

Pricing

Enterprises

Guide

© 2023 GoStream, Inc. All rights reserved

Sản phẩm

Cộng đồng

Tài nguyên

Liên hệ

Bảng giá

Đại lý

Blog

YouTube

StreamMix Academic

Hướng dẫn

Tính năng

Affiliates

Đại sứ

Facebook

© 2023 GoStream, Inc. All rights reserved

StreamMix - Hướng dẫn sử dụng RTMP Server của StreamMix trên OBS live

StreamMix - Hướng dẫn dùng Browser Docks trên OBS trong StreamMix

StreamMix - Hướng dẫn ghim bình luận bằng StreamMix trên OBS live

StreamMix - Hướng dẫn lọc bình luận bằng StreamMix trên OBS live

StreamMix - Hướng dẫn tải bình luận bằng StreamMix trên OBS live

StreamMix - Hướng dẫn tạo chuỗi bình luận trong OBS livestream

StreamMix - Hướng dẫn quay số may mắn bằng StreamMix trên OBS live

StreamMix - Hướng dẫn sử dụng tính năng Quà Tặng Ảo trên OBS live

StreamMix - Hướng dẫn sử dụng Forward Stream trên OBS live