Chính sách cookie

Last update: 10/06/2023

       Tiếng Việt

1. COOKIES LÀ GÌ?
Cookies là các tệp văn bản nhỏ được một trang web tải xuống máy tính hoặc thiết bị di động của bạn thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động khi bạn truy cập một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khác. Cookies lưu trữ thông tin về cách bạn sử dụng dịch vụ trực tuyến để trang web có thể nhận ra thiết bị của bạn, cung cấp chức năng, nâng cao trải nghiệm của bạn (như ghi nhớ ngôn ngữ ưa thích của bạn), phân tích các kiểu sử dụng, cá nhân hóa nội dung và quảng cáo.
Khi chúng tôi nói "cookies", chúng không có nghĩa là những loại ngon với socola chip. Tuy nhiên, chúng tôi đang nói về các công cụ và công nghệ theo dõi trực tuyến tương tự, chẳng hạn như đèn hiệu web (còn được gọi là pixel theo dõi). Giống như cookies, đèn hiệu web cho phép chúng tôi phân tích cách khách truy cập vào trang web của chúng tôi sử dụng StreamMix và cung cấp nội dung được cá nhân hóa. Các báo hiệu web cũng có thể được bao gồm trong các email mà chúng tôi gửi để xác định xem chúng đã được đọc hoặc hành động hay chưa. Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng truy cập www.allaboutcookies.org

2. STREAMMIX SỬ DỤNG COOKIES NHƯ THẾ NÀO?
StreamMix sử dụng cookies để thu thập nhiều loại thông tin cho các mục đích khác nhau. Dưới đây là ví dụ về các loại thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua cookie:
Thông tin liên quan đến thông tin đăng nhập của bạn để chúng tôi có thể nhớ rằng bạn đã đăng nhập trước đó hoặc vì vậy bạn có thể tiếp tục đăng nhập sau khi rời khỏi trang web
Số lượng khách truy cập, tần suất sử dụng các trang web và ứng dụng, các trang đã xem, số lần nhấp chuột và tổng thời lượng sử dụng
Tên của trang web đã truy cập trước khi truy cập các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi
Thông tin về trình duyệt, địa chỉ IP, tùy chọn duyệt web của bạn
Cho dù bạn là khách truy cập lần đầu
Tùy chọn xem của bạn (ví dụ: bố cục, tùy chọn kích thước, ngôn ngữ, v.v.)
Một số ví dụ về cách chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập thông qua cookie này bao gồm:
Tùy chỉnh lượt truy cập của bạn vào các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi dựa trên các tùy chọn trước đó mà bạn đã thực hiện
Điều chỉnh các thông điệp quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi cho bạn, dựa trên sự hiểu biết của chúng tôi hoặc sự hiểu biết của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, để làm nổi bật các tính năng mà chúng tôi cung cấp có thể khiến bạn quan tâm
Phân tích xu hướng sử dụng trên cơ sở người dùng của chúng tôi để cải thiện trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động và dịch vụ của chúng tôi, đồng thời thông báo cách chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ mới

3. CÁC LOẠI COOKIES MÀ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG
Một số cookies mà chúng tôi sử dụng là cookies của bên thứ nhất, được chúng tôi tạo ra để giúp Asana hoạt động bình thường và phân tích việc sử dụng. Chúng tôi cũng cho phép một số nhà cung cấp bên thứ ba đặt cookies của bên thứ ba để kích hoạt các tính năng hoặc chức năng của bên thứ ba hoặc để hỗ trợ chúng tôi với các hoạt động phân tích và quảng cáo của chúng tôi.
Cookies cần thiết nghiêm ngặt: Những cookies này hoàn toàn cần thiết để cung cấp cho bạn một số tính năng nhất định. Ví dụ: các cookies này cho phép bạn truy cập các khu vực an toàn yêu cầu đăng ký và đặt các tùy chọn bảo mật của bạn. Bởi vì những cookies này rất cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng không thể bị vô hiệu hóa.
Cookies Hiệu suất (còn thường được gọi là Cookies Analytics): Những cookies này cho phép chúng tôi hoặc các nhà cung cấp phân tích bên thứ ba của chúng tôi thu thập thông tin và thống kê về việc bạn và những khách truy cập khác sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ và sản phẩm của mình vì lợi ích của bạn và những người khác.
Cookies chức năng: Những cookies này cung cấp chức năng nâng cao, hỗ trợ trò chuyện, cho phép bạn hoàn thành biểu mẫu dễ dàng hơn, cá nhân hóa nội dung theo sở thích của bạn và chọn tùy chọn liên lạc của bạn. Nếu bạn không bật các cookies này hoặc chọn tắt chúng trong tương lai, điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các tính năng nhất định của bạn.
Cookies Nhắm mục tiêu: Những cookies này, được cung cấp bởi các đối tác quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi, thu thập thông tin về thói quen duyệt web của bạn, cũng như sở thích của bạn đối với các tính năng và dịch vụ khác nhau. Họ cũng cung cấp cho chúng tôi kiểm tra, nghiên cứu và báo cáo để biết khi nào nội dung quảng cáo đã được hiển thị và mức độ thành công của nội dung. Thông tin này cho phép chúng tôi và các nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi hiển thị nội dung quảng cáo có liên quan.
Cookies phương tiện truyền thông xã hội: Các cookies này được sử dụng khi thông tin được chia sẻ thông qua nút chia sẻ phương tiện truyền thông xã hội (chẳng hạn như nút “thích”) hoặc khi bạn liên kết tài khoản của mình hoặc tham gia với nội dung của chúng tôi trên hoặc thông qua một trang web mạng xã hội như Facebook, Twitter hoặc Snapchat.

4. THỜI HẠN LƯU COOKIES
Khoảng thời gian cookies được lưu trữ trên thiết bị của bạn sẽ khác nhau, tùy thuộc vào việc cookies là tạm thời hay lâu dài.
Cookies phiên: Chúng tôi sử dụng cookies tạm thời được gọi là cookies phiên trên các trang bảo mật của chúng tôi để chỉ định và đăng ký ID phiên. Điều này cho phép bạn truy cập và sử dụng các trang web và dịch vụ của chúng tôi mà không bị gián đoạn, đồng thời cung cấp cho chúng tôi báo cáo nội bộ. Các cookie này sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của mình.
Cookies liên tục: Cookies liên tục được chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi sử dụng để hiểu hành vi duyệt của khách truy cập trong một khoảng thời gian dài hơn hoặc để cung cấp các tính năng hoặc tùy chỉnh bổ sung. Chúng có thể ở trên thiết bị của bạn trong các khoảng thời gian khác nhau, từ 24 giờ, đến một tuần hoặc vài năm, tùy thuộc vào chức năng của chúng. Những cookies này vẫn tồn tại sau khi trình duyệt của bạn bị đóng và có thể được sử dụng để nhận ra thiết bị của bạn khi bạn mở lại trình duyệt và truy cập lại các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

5. QUẢN LÝ COOKIES
Tất cả khách truy cập: Có một số cách bạn có thể quản lý những cookies nào được đặt trên thiết bị của mình. Như đã đề cập ở trên, việc xóa hoặc tắt cookies có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các tính năng và chức năng nhất định của bạn. Chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu Không theo dõi (DNT).
Cài đặt trình duyệt: Bạn có thể tắt và/hoặc xóa hầu hết các loại cookies bằng cách sử dụng cài đặt trình duyệt của mình. Vì các phương tiện để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt cookie thay đổi từ trình duyệt web này sang trình duyệt web khác (ví dụ: Safari, Chrome, Mozilla Firefox), bạn nên truy cập menu trợ giúp của trình duyệt web cụ thể của mình để biết thêm thông tin về tùy chọn cookie. Bạn cũng có thể định cấu hình trình duyệt của mình bất kỳ lúc nào để được thông báo về việc nhận được cookies, để bạn có thể quyết định xem bạn có muốn chấp nhận nó hay không. Xin lưu ý rằng hiện tại, về mặt kỹ thuật, bạn không thể đồng bộ hóa cài đặt của mình trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau mà bạn sử dụng. Do đó, bạn phải đặt chúng trên từng trình duyệt/thiết bị mà bạn hiện đang sử dụng và mỗi khi bạn sử dụng trình duyệt hoặc thiết bị mới.
Tùy thuộc vào khu vực, bạn có thể được yêu cầu đồng ý với cookies khi lần đầu tiên bạn truy cập một trong các trang web của chúng tôi. Để quản lý cài đặt cookies của bạn, bạn có thể điều chỉnh chúng trong trung tâm tùy chọn cookies của chúng tôi tại đây:

6. HỦY COOKIES
Nếu bạn chọn hủy kích hoạt cookies, bạn có thể tiếp tục sử dụng một số phần nhất định của các dịch vụ và trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, một số tính năng hữu ích có thể không hoạt động nữa, tùy thuộc vào việc bạn hủy kích hoạt cookies nào. Ví dụ: bạn có thể không sử dụng được chức năng trò chuyện của chúng tôi để đặt câu hỏi và nội dung có thể không liên quan đến sở thích của bạn.
Xin lưu ý rằng nếu bạn đã tắt một hoặc nhiều cookies, chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng thông tin được thu thập bởi những cookies đó trước khi chúng bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ ngừng thu thập bất kỳ thông tin mới nào qua cookies đã chọn không tham gia sau khi cookies đã bị vô hiệu hóa.

7. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi sử dụng cookie, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại contact@gostream.vn

Sản phẩm

Cộng đồng

Tài nguyên

Liên hệ

Bảng giá

Đại lý

Blog

YouTube

Hướng dẫn

Tính năng

Affiliates

Đại sứ

Facebook

© 2023 GoStream, Inc. All rights reserved

Sản phẩm

Cộng đồng

Tài nguyên

Liên hệ

Tính năng

Bảng giá

Affiliates

Đại lý

Đại sứ

Blog

Hướng dẫn

Facebook

YouTube

Company

Product

Community

Resource

Connect

About Us

Feature

Affiliates

Ambassador

Facebook

Contact Us

System's Status

Agent

Blog

YouTube

Pricing

Enterprises

Guide

© 2023 GoStream, Inc. All rights reserved