Chính sách & quy định chung

Last update: 10/06/2023

       Tiếng Việt

Việc sử dụng hoặc truy cập vào StreamMix.co sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Điều Khoản Dịch Vụ này với một doanh nghiệp có thông tin như sau:
  - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOSTREAM
   - Mã số doanh nghiệp: 2901907358
   - Địa chỉ trụ sở: Khu liền kề 03 Tecco, phường Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Do đó, vui lòng đọc kỹ các thông tin nêu tại đây trước khi sử dụng các chức năng của Website StreamMix để có được trải nghiệm tốt nhất.
1. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG
   1.1. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân.
   1.2. Khách hàng phải tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật và quy định của website StreamMix khi sử dụng dịch vụ của website StreamMix.
   1.3. Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
   1.4. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website StreamMix về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tài khoản đã đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
   1.5. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cần thiết và hỗ trợ website StreamMix trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu hoàn tiền/đổi trả phát sinh (nếu có).
   1.6. Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của website StreamMix vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website StreamMix hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

2. CÁC CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
Khách hàng cam kết thực hiện theo các nguyên tắc sau đây khi sử dụng dịch vụ của website StreamMix:
   2.1. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của website StreamMix bằng việc tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như của quốc tế có liên quan.
   2.2. Không hành động gây mất uy tín của website StreamMix dưới mọi hình thức.
   2.3. Không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên website StreamMix.
   2.4. Không hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng của website StreamMix.
   2.5. Không gửi hoặc chuyển các thông tin vi phạm quy định của website StreamMix, bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn nào.
   2.6. Không gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.
   2.7. Không gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác.
   2.8. Không gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin tới các Khách hàng khác bất kể với mục đích thương mại hay không.
   2.9. Không cung cấp các thông tin không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn giữa Khách hàng với các tổ chức, cá nhân khác.

3. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ
   3.1. Điều Khoản Dịch Vụ sẽ tiếp tục có hiệu lực với Khách hàng cho đến khi bị chấm dứt bởi Khách hàng hoặc website StreamMix. Website StreamMix có thể chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ hoặc chấm dứt quyền truy cập của Khách hàng vào dịch vụ website StreamMix vào bất kỳ thời điểm nào, bao gồm trường hợp Khách hàng thực tế hoặc bị nghi ngờ (dựa trên các thông tin, văn bản StreamMix thu thập được) là đã vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ này và/hoặc bất kỳ quy định nào khác của website StreamMix. Trước khi chấm dứt, StreamMix sẽ gửi email về việc chấm dứt và căn cứ của việc này tới địa chỉ email mà Khách hàng đã đăng ký tài khoản để Khách hàng được biết.
   3.2. Trừ khi được quy định khác đi trong các chính sách và quy định của website StreamMix và/hoặc quy định pháp luật có liên quan, nếu Khách hàng hoặc website StreamMix chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ, hoặc nếu website StreamMix chấm dứt quyền truy cập của Khách hàng vào dịch vụ website StreamMix, Khách hàng đồng ý rằng website StreamMix sẽ không có bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào đối với Khách hàng, và website StreamMix sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào mà Khách hàng đã thanh toán.
   3.3. Khách hàng có thể chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ vào bất cứ lúc nào. Bất kỳ phần nào của Điều Khoản Dịch Vụ, rõ ràng hoặc theo tính chất của điều khoản sẽ giữ nguyên hiệu lực ngay cả sau khi chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ.

4. KHIẾU NẠI
   4.1 Khách hàng có quyền khiếu nại về những dịch vụ của website StreamMix.
   4.2.Khiếu nại có thể được viết dưới dạng văn bản hoặc thư điện tử.
   4.3. Nội dung khiếu nại của Khách hàng phải có các thông tin sau:
Lý do khiếu nại
Căn cứ khiếu nại
Thông tin Khách hàng, bao gồm cả thông tin liên lạc
   4.4 Trường hợp Khách hàng gửi khiếu nại bằng giấy thì bản khiếu nại phải được Khách hàng ký tên và gửi đến địa chỉ:
  - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOSTREAM
  - Mã số doanh nghiệp: 2901907358
  - Địa chỉ trụ sở: Khu liền kề 03 Tecco, phường Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
  - Văn phòng HCM: 21 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam.
  - Hotline: 1900277255
  - Email: contact@gostream.vn
   4.5. Trường hợp Khách hàng gửi khiếu nại bằng thư điện tử thì Khách hàng gửi bản Khiếu nại bằng địa chỉ email mà Khách hàng đã dùng để đăng ký tài khoản trên website StreamMix và gửi đến địa chỉ email của website StreamMix: contact@gostream.vn
   4.6. Website StreamMix sẽ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
   4.7. Website StreamMix chỉ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại khi Khách hàng hoàn thành nội dung khiếu nại theo đúng yêu cầu như trong mục 4.3.
   4.8. Trong trường hợp nội dung khiếu nại không đáp ứng được các yêu cầu như ở mục 4.3, người có thẩm quyền đại diện website StreamMix sẽ thông báo cho Khách hàng và hướng dẫn Khách hàng hoàn thành nội dung khiếu nại.

5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
   5.1. Trong bất kỳ trường hợp nào, StreamMix, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên theo hoặc nảy sinh từ Điều Khoản Dịch Vụ này vì lý do vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, ứng xử sai lầm, sơ xuất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động khác nào, bao gồm nhưng không hạn chế mọi nghĩa vụ pháp lý cho mọi thiệt hại gây bởi hoặc cho là gây bởi mọi thiếu sót trong thực hiện, lỗi bỏ sót, gián đoạn, việc xóa, chậm trễ trong hoạt động hoặc chuyển tải, virus máy tính, hỏng đường liên lạc, hỏng thiết bị, lỗi phần mềm, vi phạm, truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hoại, thay thế, hoặc sử dụng các bản ghi.
   5.2. Trong bất kỳ trường hợp nào, StreamMix, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về mọi quyết định đã ra hoặc hành động mà Khách hàng thực hiện vì tin vào nội dung chứa trên website StreamMix.
   5.3. Khách hàng đồng ý và thừa nhận rõ ràng rằng, StreamMix không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc các hành vi bất hợp pháp khác của người sử dụng bất kỳ.
   5.4. StreamMix không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động của bất kỳ bên nào với Khách hàng và Khách hàng rõ ràng từ bỏ và giải phóng StreamMix khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến bên thứ ba và Khách hàng.
   5.5.StreamMix sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa Khách hàng và bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng tự chịu trách nhiệm đối với các hành vi của mình liên quan đến dịch vụ. Khách hàng rõ ràng miễn trừ và giải phóng StreamMix khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ liên quan đến bất kỳ quan hệ giữa Khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.
   5.6. Khách hàng đồng ý và xác nhận rằng, bằng việc đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ này, Khách hàng miễn trừ StreamMix khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào bao gồm nhưng không giới hạn (trách nhiệm hoàn trả các khoản phí mà StreamMix nhận được từ thông tin mà Khách hàng yêu cầu StreamMix đăng tải lên hệ thống...) do Khách hàng vi phạm các điều khoản của Điều Khoản Dịch Vụ này. Như vậy, đối với mọi yêu cầu từ bất kỳ bên thứ ba nào do hành vi vi phạm của Khách hàng, Khách hàng sẽ là người chịu trách nhiệm chính, StreamMix không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi vi phạm của Khách hàng.
   5.7. Tuyên bố từ chối trách nhiệm : Dịch vụ StreamMix được cấp phép hoặc cung cấp cho khách hàng “theo nguyên trạng vốn có” và “bao gồm tất cả lỗi”, và chúng tôi không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. StreamMix sau đây từ chối bất kỳ bảo đảm nào về không xâm phạm, quyền sở hữu, khả năng kinh doanh, sự thưởng thức và phù hợp với mục đích cụ thể và bất kỳ bảo đảm nào khác phát sinh ngoài thỏa thuận. StreamMix không có và sau đây tuyên bố từ chối bất kỳ, bảo đảm (A) rằng công nghệ StreamMix sẽ hoạt động liên tục, không bị gián đoạn, không có lỗi hoặc không có các thành phần có hại, hoặc (B) rằng công nghệ StreamMix sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu của khách hàng hoặc yêu cầu của bất kỳ người dùng cuối của khách hàng.

6. TUÂN THỦ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
   6.1.Khách hàng cam kết tuân thủ đúng các quy định của Điều Khoản Dịch Vụ này và các văn bản có liên quan đã được Các Bên ký kết nhằm điều chỉnh quan hệ này (nếu có). Đồng thời, việc tuân thủ đó là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng Dịch vụ.
   6.2.Trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ quy định nêu tại Điều Khoản Dịch Vụ, StreamMix có quyền:
Gỡ bỏ mọi thông tin Khách hàng đã đăng tải (nếu có).
Tạm dừng và/hoặc chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ mà không phải hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã nhận từ Khách hàng.
Buộc Khách hàng bồi thường thiệt hại phát sinh từ vi phạm của Khách hàng.

7. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
   7.1. Website StreamMix có thể thay đổi Điều Khoản Dịch Vụ vì các lý do hợp lý bao gồm cải thiện các tính năng dịch vụ, tuân thủ quy định pháp luật. Khi website StreamMix tiến hành các thay đổi như vậy, website StreamMix sẽ thông báo cho Khách hàng. Trường hợp website StreamMix thông báo cho Khách hàng trước khi thay đổi và việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi đã thay đổi sẽ đồng nghĩa với việc Khách hàng đã chấp nhận những thay đổi đó. Nếu Khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ theo bản Điều Khoản Dịch Vụ mới, Khách hàng có thể chấm dứt tài khoản của mình.
   7.2. Điều Khoản Dịch Vụ này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến vấn đề trong Điều Khoản Dịch Vụ và thay thế toàn bộ sự hiểu biết hoặc cam kết trước đó dù bằng lời nói hay văn bản giữa các bên.
   7.3. Nếu bất kỳ phần nào của Điều Khoản Dịch Vụ bị tuyên bố vô hiệu vì bất kỳ lý do nào, phần bị vô hiệu sẽ không ảnh hưởng tới các điều khoản còn lại của Điều Khoản Dịch Vụ.
   7.4. Website StreamMix có thể chuyển giao Điều Khoản Dịch Vụ và bất kỳ quyền nào của mình theo Điều Khoản Dịch Vụ, một phần hay toàn bộ, và website StreamMix cũng có thể ủy quyền thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Điều Khoản Dịch Vụ. Khách hàng không được chuyển giao Điều Khoản Dịch Vụ dù một phần hay toàn bộ cũng như không được chuyển nhượng hay cấp phép lại các quyền của Khách hàng theo Điều Khoản Dịch Vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào.
   7.5. Các bất đồng, tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được Các Bên nỗ lực thương lượng, trao đổi để giải quyết. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận, những bất đồng, tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng của Trung tâm này.
Điều Khoản Dịch Vụ (và bất kỳ tranh chấp/khiếu nại nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ) phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.
StreamMix luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp thiện chí của Khách hàng để hoàn thiện hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình.

Sản phẩm

Cộng đồng

Tài nguyên

Liên hệ

Bảng giá

Đại lý

Blog

YouTube

Hướng dẫn

Tính năng

Affiliates

Đại sứ

Facebook

© 2023 GoStream, Inc. All rights reserved

Sản phẩm

Cộng đồng

Tài nguyên

Liên hệ

Tính năng

Bảng giá

Affiliates

Đại lý

Đại sứ

Blog

Hướng dẫn

Facebook

YouTube

Company

Product

Community

Resource

Connect

About Us

Feature

Affiliates

Ambassador

Facebook

Contact Us

System's Status

Agent

Blog

YouTube

Pricing

Enterprises

Guide

© 2023 GoStream, Inc. All rights reserved